Yeniçeri ağası nedir?

Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı